سخنرانی دکتر تقی زاده حصاری با موضوع اقتصاد ژاپن در محل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد
صنایع دستی ایران

انواع صنایع دستی ایران

 

 

فلزی:

 

1- دواتگری
2- زمودگری
3- زیور آلات سنتی
4-  ضریح سازی
5-  علامت سازی
6- قفل سازی
7- قلمزنی
8- کوفته گری (طلا کوبی روی فولاد و ...)
9- گرگور بافی
10- مسگری
11- مشبک فلز
12- ملیله سازی
13- مینای خانه بندی ( پنجره ای یا مشبک)
14- مینای مرصع
15- مینای نقاشی
16- ورشو سازی

 

gallery

 

نساجی سنتی:

1- ابریشم بافی                         
2- احرامی بافی                            
3- ارمک بافی                             
4- پارچه های سنتی
      1-4- باشلق
      2 -4- کرباس بافی      
      3 -4- قناویز
      4-4- فرت بافی               
     5 -4- شمد بافی 
      6-4- گزی بافی 
     7 -4- متقال بافی 
      8-4- چفیه بافی
       9-4- جیم بافی
5- برک بافی                               
6- پتو بافی                                 
7- ترمه بافی                                
8-  جاجیم بافی 
        1-8- موج بافی 
        2-8- ماشته بافی 
        3-8- ساچیم بافی 
9- چادر شب بافی                      
10- حوله بافی                            
11- دارائی بافی (ایکات)                 
12-  زری بافی
13- سجاده بافی                           
14- سیاه چادر بافی      
 15- شال بافی    
16- شعر بافی                               
17- شک بافی     
18- عبا بافی
19- گلیچ 
20- متکازین
21- مخمل بافی       
22- نوار بافی (پن بافی، مداخله بافی، کارت بافی، خوس بافی، وریس بافی و نوار بافی علی آباد کتول)
*  پرده بافی   
* حمام سری    
*  چپری     
* عریض بافی

دریایی:

1- صنایع دستی دریایی
2- نقاشی روی صدف

مستظرف:

1- پاپیه ماشه  
2- تذهیب 
3- تشعیر 
4- جلد سازی 
5- صحافی سنتی 
6- طراحی سنتی ( طراحی فرش و... )
7- قطاعی ( کاغذ و پارچه) 
8- کاغذ سازی دستی  
9- نقاشی سنتی دیواری
10- نقاشی سنتی روی استخوان
11- نقاشی قهوه خانه ای  
12- نقاشی گل و مرغ
13- نقاشی لاکی
14- نگارگری ( نقاشی ایرانی، مینیاتور)

چوبی:

1- احجام چوبی سنتی (پیکر تراشی)
2- ارسی سازی
3- بامبو بافی
4- ترکه بافی (ارغوان بافی، مروار بافی، چم بافی)
5- چیق بافی
6- حصیر بافی (بوریا بافی، بادبزن بمپور)
7- خاتم کاری
8- خراطی
9- سازهای سنتی
10- سوخت روی چوب
11- قواره بری  
12- کپو بافی
13- کنده کاری روی چوب
14- گره چینی
15- محرق چوب
16- مشبک کاری
17- معرق چوب  
18- معرق منبت
19- منبت چوب  
20- نازک کاری  
21- نقاشی روی چوب

آبگینه:

1- آئینه کاری
2- تراش شیشه
3- شیشه حرارت مستقیم 
4- شیشه گری فوتی
5- معرق شیشه یا شیشه خانه بندی
6- نقاشی پشت شیشه
7- نقاشی روی شیشه
8- همجوشی شیشه

رودوزی های سنتی:

1- آجیده دوزی (لایه دوزی)
2- آئینه دوزی
3- بلیش دوزی (قزاق دوزی)
4- پته دوزی (سلسله دوزی)
5- پولک دوزی
6- پیله دوزی

پوشاک سنتی:

1- البسه محلی  
2- بافتنی های سنتی (کلاه ، جوراب و ...)
3- برقع
4- پای پوشهای سنتی
        1-4- آجیده دوزی، تخت کشی
        2-4- گیوه چینی
        3-4- رویه بافی گیوه
        4-4- گیوه دوزی 
        5-4- گیوه بافی 
        6-4-  چاروق دوزی
        7-4-  چموش دوزی
5- پوستین دوزی
6- چوقابافی (چوغابافی)
7- عروسک بافی 
8- قلاب بافی
9- مجسمه های محلی (مومی)

لافته های داری و زیر انداز ها:

1- پلاس بافی                    
2- زیلو بافی                        
3- قالی بافی (گل برجسته، خرسک، دورويه )*   1-3- گبه
4- انواع گلیم 
        1-4- گلیم (مسند، دورو، ساده)
       2-4- گلیم گل برجسته 
       3-4- گلیم ورنی (سوزنی)
       4-4- گلیم شیریکی پیچ 
       5-4- سفره کردی 
        6-4- مفرش 
        7-4- رند 
* اجاق قراقی 
* جل اسب                       
* خورجین بافی 
* سرانداز بافی 
* نمد مالی

 

پیشه های سنتی وابسته به صنایع دستی:

1- ابریشم کشی
2- دباغی سنتی
3- رفو گری
4- رنگرزی گیاهی
5- گلابتون سازی
6- ملقمه فلز
7- تسمه دوزی                         
8- تفرشی دوزی 
9- چهل تکه دوزی (خاتمی دوزی، لندره دوزی)
10- خوس دوزی                         
11- دانه دوزی
12- ده یک دوزی (برجسته دوزی)     
13- پریواردوزی  
14- زرتشتی دوزی (گبردوزی)        
15- زرک دوزی                           
16- زغره دوزی                          
17- ستاره دوزی                        
18- سرافی دوزی                         
19- سرمه دوزی                   
20- سکمه دوزی (چشمه دوزی، درویش دوزی، ژوردوزی)
21- سکه دوزی (اشرفی دوزی)  
22- سوزندوزی اصفهان (گلدوزی و گندمی دوزی)
23- سوزندوزی بلوچ
 24- سوزندوزی سیستان (خامه دوزی، سیاه دوزی و  ابریشم دوزی)
25- سوزندوزی ترکمن (سیاه دوزی ترکمن)                   
26- شرابه دوزی (منگوله دوزی، آویزه دوزی)   
27- شمسه دوزی                       
28- صدف دوزی                       
29- قلابدوزی اصفهان
30- قلاب دوزی رشت                
31 – قیطان دوزی (فتیله دوزی، مغزی دوزی،  یراق دوزی)
32- کتیبه دوزی                         
33- کردی دوزی                          
34- کم دوزی (کمان دوزی، کمه دوزی)       
35- گلابتون دوزی (بادله دوزی)       
36- لانه زنبور دوزی
37- مخمل دوزی
38- مرصع دوزی (سنگ دوزی)
39- مروارید دوزی
40- مضاعف دوزی
41- ملیله دوزی
42- ممقان دوزی
43- منجوق دوزی
44- نقده دوزی
45- نقش دوزی
46-نواردوزی
47-نخ ریسی سنتی

رایزنی ایران در ژاپن

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ژاپن - توکیو

Cultural Centerl of the I.R.IRAN - JAPAN

5 Chome-7-9 Higashigotanda, Shinagawa, Tokyo 141-0022, Japan

京都品川区東五反田5-7-9