سخنرانی دکتر تقی زاده حصاری با موضوع اقتصاد ژاپن در محل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد
لیست دانشگاهها

 

معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ ژاپن


‌الف) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ ژاپن، گروه‌ يك‌ (ممتاز):

1- Chiba University (Chiba Daigaku)

2- Gifu University (Gifu Daigaku)

3- Gunma University (Gunma Daigaku)

4- Hiroshima University (Hiroshima Daigaku)

5- Hokkaido University (Hokkaido Daigaku)

6- Ibaraki University (Ibaraki Daigaku)

7- Keio University (Keio Gijuku Daigaku)

8- Kobe University (Kobe Daigaku)

9- Kyoto University (Kyoto Daigaku)

10- Kyushu Institute of Technology (Kyushu Kogyo Daigaku)

11- Kyushu University (Kyushu Daigaku)

12- Muroran Institute of Technology (Muroran Kogyo Daigaku)

13- Nagoya University (Nagoya Daigaku)

14- Nihon University (Nihon Daigaku)

15- Obihiro University of Agriculture and Veterinary (Obihiro Chikusan- Daigaku)

16- Osaka City University (Osaka Shiritsu Daigaku)

17- Osaka University (Osaka Daigaku)

18- Science University of Tokyo (Tokyo Rika Daigaku)

19- Sophia University (Jochi Daigaku)

20- Tohoku University (Tohoku Daigaku)

21- Tokai University (Tokai Daigaku)

22- The Graduate University for Advanced Studies (Sogo Kenkyu Daigakuin Daigaku)

23- The University of Electro - Communications (Denki Tsushin Daigaku)

24- The University of Tokyo (Tokyo Daigaku)

25- Tokyo Institute of Technology (Tokyo Kogyo Daigaku)

26- Tokyo Metropolitan University (Tokyo Toristu Daigaku)

27- Tokyo University of Agriculture and Technology (Tokyo Noko Daigaku)

28- University of Osaka Prefecture (Osaka Furitsu Daigaku)

29- University of Tsukuba (Tsukuba Daigaku)

30- Utsunomiya University (Utsunomiya Daigaku)

31- Yamaguchi University (Yamaguchi Daigaku)

32- Waseda University (Waseda Daigaku)

33- Yokohama National University (Yokohama Kokuritsu Daigaku)

34- "Temple University (Japan Campus)"   صرفاٌ تا مقطع كارشناسي ارشد معتبر است.

 

 

‌ب) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ ژاپن‌ گروه‌ دو (خوب):

كليه‌ مراكز آموزش‌ عالي‌ دولتي، محلي‌ و خصوصي‌ كه‌ مجوز رسمي‌ وزارت‌ آموزش، علوم‌ و فرهنگ‌ كشور ژاپن‌ را دارا بوده‌ و اسامي‌ آن‌ها در فهرست‌ گروه‌ يك‌ آورده‌ نشده‌ است.

 


جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ ژاپن

مدارك

شرايط

ارزشيابي

Associate

بعد از تحصيلات 9 ساله اجباري و پايان دوره اول دبيرستان به مدت 5 سال تحصيل در كالج‌هاي تكنولوژي يا بعدا ز ديپلم دبيرستان به مدت 2 يا 3 سال در كالج‌ها (Junior College)

 

كارداني

Bachelor

(Gakushi)

داشتن ديپلم دبيرستان

 

كارشناسي

Master

(Shushi)

داشتن كارشناسي

 

كارشناسي ارشد

Ph.D.

(Hakushi)

داشتن كارشناسي ارشد

 

دكترا

 

رایزنی ایران در ژاپن

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ژاپن - توکیو

Cultural Centerl of the I.R.IRAN - JAPAN

5 Chome-7-9 Higashigotanda, Shinagawa, Tokyo 141-0022, Japan

京都品川区東五反田5-7-9