سخنرانی دکتر تقی زاده حصاری با موضوع اقتصاد ژاپن در محل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد
مراکز اقامتی

مراکز اقامتی

 

نام

شهر

آدرس

تلفن

لاله

بناب

ميدان معلم

۰۴۲۹۴-۵۳۸۱۸۲

آذربايجان

تبريز

چهارراه شريعتي اول شريعتي شمالي

۰۴۱۱-۵۵۵۹۰۵۱-۳

ائل گلي

تبريز

پارك ائل گلي

۰۴۱۱-۳۸۰۷۸۲۰

اردوگاه پارك ملت

تبريز

جاده ایلگلی ، پارک ملت

۰۴۱۱-۳۸۰۵۲۷۰

ارك

تبريز

خیابان امام ، کوچه ارک

۰۴۱۱-۵۵۵۷۵۸۳

ايران

تبريز

خيابان راه آهن روبروي بيمارستان بابك

۰۴۱۱-۴۴۵۹۵۱۵-۶

پارك

تبريز

خيابان امام روبروي دبيرستان فردوسي

۰۴۱۱-۵۵۵۱۸۵۲

تبريز

تبريز

خيابان امام خميني فلكه دانشگاه

۰۴۱۱-۳۳۴۱۰۸۰-۱۰

دريا

تبريز

خيابان راه آهن بيمارستان بابك

۰۴۱۱-۴۴۵۹۵۰۱-۹

سينا

تبريز

خيابان امام خميني فلكه دانشگاه

۰۴۱۱-۵۵۶۶۲۱۱

قدس

تبريز

خيابان امين فلكه ترمينال قديم

۰۴۱۱-۵۵۵۰۸۹۸

كوثر

تبريز

خيابان امام روبروي سينماي فرهنگيان

۰۴۱۱-۵۵۳۷۶۹۲

گسترش

تبريز

خيابان امام خميني چهارراه آبرسان

۰۴۱۱-۳۳۴۵۰۲۱-۴

مرواريد

تبريز

خيابان امام خميني روبروي باغ گلستان

۰۴۱۱-۵۵۶۰۵۲۰

نگين

تبريز

جنب ترمينال بزرگ تبريز

۰۴۱۱-۴۷۹۲۸۱۳

مهمانسراي جلفا

جلفا

ميدان شهيد بهشتي

۰۴۹۲۳۰۲-۲۸۲۴-۵

مهمانسراي سراب

سراب

بلوار شهيد بهشتي

۰۴۳۱-۳۸۸۸-۹

شرفخانه

شبتر

بندر شرفخانه

۰۴۷۲۲۱۶-۲۹۹۷

گلشن راز

شبستر

كمربندي شبستر بلواربسيج

۰۴۷۱-۲۳۳۴۵۷۵

شرفخانه

شرفخانه

ساحل شرفخانه

۰۴۷۲۲۱۶-۲۹۵۵

درياي مراغه

مراغه

ميدان گاز

۰۴۲۱-۳۲۵۲۲۲۰

مرند

مرند

جاده تبريز كيلومتر ۴

۰۴۹۱-۳۷۴۴۵-۶

سولماز

ميانه

جاده ترانزيت

۰۴۲۳۲۱۳۹۹۰۱-۲

هادي

هاديشهر

خيابان شهيد يحيوي

۰۴۹۲۳۰۴-۲۵۱۸

 

رایزنی ایران در ژاپن

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ژاپن - توکیو

Cultural Centerl of the I.R.IRAN - JAPAN

5 Chome-7-9 Higashigotanda, Shinagawa, Tokyo 141-0022, Japan

京都品川区東五反田5-7-9