سخنرانی دکتر تقی زاده حصاری با موضوع اقتصاد ژاپن در محل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد
تحصیل در ژاپن

تحصیل در ژاپن


تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌

تحصيلات‌ ابتدايي‌ در ژاپن‌ از 6 سالگي‌ آغاز مي‌شود كه‌ دانش‌آموزان‌ در آن‌ دروس‌ پايه‌ را فرا مي‌گيرند. مدت‌ تحصيلات‌ ابتدايي‌6 (Elementary Schools)  سال‌ است. سپس‌ دانش‌آموزان‌ وارد دوره‌ دبيرستان‌ مي‌شوند كه‌ تحصيلات‌ در آن‌ به‌ دو دوره‌ سه‌ ساله‌ تقسيم‌ مي‌شود.  تحصيلات‌   ابتدايي‌  و دوره ‌ اول ‌ دبيرستان ‌(Lower Secondary Schools)  در مجموع‌ 9 سال‌ است‌ كه‌ اجباري‌ است. در اين‌ زمان‌ دانش‌آموز مي‌تواند دبيرستان‌ را ترك‌ كند و در كالج‌هاي‌ فن‌آوري‌(College of Technology)  ادامه‌ تحصيل‌ دهد يا در 3 سال‌ دوره‌ دوم‌ دبيرستان‌ (Upper Secondary Schools) ادامه‌ تحصيل‌ دهد و در پايان‌ دوره‌ 12 ساله‌ تحصيلات‌ پيش‌دانشگاهي، موفق‌ به‌ گرفتن‌ ديپلم‌ دبيرستاني‌ شود. دانش‌آموزان‌ در امتحانات‌ سراسري‌ تحت‌ عنوان‌ (NCUEE)   شركت‌ مي‌كنند. اين‌ امتحانات‌ از 18 درس‌ در موضوعات‌ زبان‌ ژاپني، علوم‌ اجتماعي، رياضيات، علوم‌ و زبان‌ خارجي‌ برگزار مي‌شود.

 

 تحصيلات‌ دانشگاهي

‌براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌هاي‌ ژاپن‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ و گذراندن‌ موفقيت‌آميز امتحانات‌ سراسري‌ ورودي‌ دانشگاه‌ها(NCUEE)   الزامي‌ است.

مراكز آموزش‌ عالي‌ در ژاپن‌ به‌ سه‌ دسته‌ دولتي، محلي‌ و خصوصي‌ تقسيم‌ مي‌شوند. دانشگاه‌هاي‌ دولتي‌ و محلي‌ تحت‌ پوشش‌ وزارت‌ آموزش، علوم‌ و فرهنگ‌ ژاپن‌ هستند.

دانشگاه‌هاي‌ خصوصي‌ نيز با مجوز اين‌ وزارتخانه‌ فعاليت‌ مي‌كنند و با در نظر گرفتن‌ مسائل‌ آموزشي، درصدي‌ از هزينه‌هاي‌ خود را نيز از دولت‌ دريافت‌ مي‌كنند.

تعداد دانشگاه‌هاي‌ خصوصي‌ در ژاپن‌ به‌ مراتب‌ از دانشگاه‌هاي‌ دولتي‌ بيشتر است. از نظر آماري‌ دانشگاه‌هاي‌ دولتي‌ 18 درصد، دانشگاه‌هاي‌ محلي‌ 9 درصد و دانشگاه‌هاي‌ خصوصي‌ 73 درصد از مراكز آموزش‌ عالي‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌اند.  

 

‌دوره‌هاي‌ تحصيلي

. 1دوره‌هاي‌ حرفه‌اي‌ منتهي‌ به‌ مدرك‌Associate  كه طي‌ آن‌ دانش‌آموزان ‌ بعد از  تحصيلات‌ 9 ساله‌ اجباري‌ و در پايان‌ دوره‌ اول‌ دبيرستان، 5  سال‌ تحصيلي‌ را در كالج‌هاي‌ فن‌آوري‌ (College of Technology)  مي‌گذرانند. اين‌ دوره‌ شامل‌ 167 واحد(Credits)   است. با مدرك‌ Associate، دانشجو مي‌تواند متقاضي‌ ورود به‌ سال‌ دوم‌ يا سوم‌ دوره‌Bachelor   در دانشگاه‌ها شود.

.2دوره های دو ساله‌ منتهي‌ به‌ مدرك‌ Associate در صورت‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ در كالج‌ها (Junior College) گذرانده‌ مي‌شود. اين‌ دوره‌ شامل‌ 62 واحد(Credits)  است. همچون‌ مورد قبل، با مدرك‌Associate  دانشجو مي‌تواند متقاضي‌ ورود به‌ سال‌ دوم‌ يا سوم‌ دوره‌ Bachelor  در دانشگاه‌ها شود.

Bachelor (Gakushi) .3 که شامل‌ چهار سال‌ تحصيل‌ بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ است. اين‌ دوره‌ در برگيرنده‌ 124 واحد (Credits)  است. رشته‌هاي‌ پزشكي‌، دندانپزشكي‌ و دامپزشكي‌ با شش‌ سال‌ تحصيل‌ تمام‌ وقت‌ نيز شامل‌ 188 واحد است.

Master (Shushi).4که شامل‌ دو سال‌ تحصيل‌ ، با شرط‌ داشتن‌ مدرك‌Bachelor   و موفقيت‌ در امتحانات‌ ورودي‌ است. اين‌ دوره‌  شامل‌ 30 واحد (Credits)  است.

پس‌ از موفقيت‌ در امتحانات، دانشجو موظف‌ به‌ انتخاب‌ كار پژوهشي‌ است‌ و با دفاع‌ موفقيت‌آميز از پايان‌ نامه‌ پژوهشي‌ خود به‌ دريافت‌ مدرك‌Master (Shushi نايل‌ مي‌شود.

Ph.D. (Hakushi) .5 که شامل‌ سه‌ سال‌ تحصيل‌ به‌ شرط‌ داشتن‌ مدرك‌Master ، و نيز موفقيت‌ در امتحانات‌ ورودي‌ كه‌ شامل‌ دفاع‌ از پايان‌ نامه‌ دوره‌Master   هم‌ مي‌باشد.

اين‌ دوره‌ شامل‌ 30 واحد(Credits)  است. موفقيت‌ در امتحانات‌ و دفاع‌ از پايان‌ نامه‌ پژوهشي‌ شرط‌ دريافت‌ مدرک Ph.D (Hakushi) است.

 

 ‌نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌

.1 مدرک Associate ،به ماخذ  "كارداني" ارزشيابي‌ مي‌شود

.2 آن دسته از مدارك دانشگاهي با 2 يا 3 سال‌ تحصيل، و گذراندن معادل‌ حداقل‌ 60 واحد سمتري كه‌ منجر به‌ اخذ مدرك‌Bachelor   نشود، بعد از ديپلم‌ دبيرستان يا پيش دانشگاهی، "كارداني" ارزشيابي‌ مي‌شود

.3مدرک Bachelor (Gakushi) در صورت‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان يا پيش دانشگاهی، "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شود.

.4 مدارک Master (Shushi) در صورت‌ داشتن‌ كارشناسي، "كارشناسي‌ ارشد" ارزشيابي‌ مي‌شود.

.5مدرک Ph.D. (Hakushi) در صورت‌ داشتن‌ كارشناسي‌ ارشد، "دكترا" ارزشيابي‌ مي‌شود


رایزنی ایران در ژاپن

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ژاپن - توکیو

Cultural Centerl of the I.R.IRAN - JAPAN

5 Chome-7-9 Higashigotanda, Shinagawa, Tokyo 141-0022, Japan

京都品川区東五反田5-7-9